Informatie van de Curator over indienen claim

Indienen Claim Unithouders Er zijn meerdere vragen over hoe het proces van het indienen van een claim verloopt in Luxemburg en ook of een unithouder hier actie moet ondernemen. De Curator heeft in januari via haar website melding gemaakt over het proces van het indienen van een claim door een Unithouder, zoals onderstaand is weergegeven.. … Continued

Informatie-update van de curator

  Informatie-update van de curator De Curator heeft verschillende brieven verstuurd, welke ook achter de login op de pagina Opheffing Fonds zijn gepubliceerd. In deze brieven gaat de Curator in op de uitvoering aan het besluit van de rechtbank van 10 december 2020 en de verkoop vann de bezittingen van het fonds per 28 juli … Continued

Informatie-update van de Curator

Op dit moment wordt de systeemdatum van de website onjuist weergegeven. Het onderstaande bericht is op 26 augustus 2021 geplaatst.   Informatie-update De Curator heeft een brief verstuurd, welke achter de login op de pagina Opheffing Fonds is gepubliceerd. In deze brief gaat de Curator in op de uitvoering aan het besluit van de rechtbank … Continued

Eerste vervolgstappen afwikkeling fonds

Op dit moment wordt de systeemdatum van de website onjuist weergegeven. Het onderstaande bericht is op 6 augustus 2021 geplaatst.   Informatie-update De Curator heeft uitvoering gegeven aan het besluit van de rechtbank van 10 december 2020 en heeft per 28 juli 2021 de bezittingen van het fonds definitief verkocht. Dit houdt in dat de … Continued

Tijdelijk per email niet bereikbaar

Bereikbaarheid Op dit moment is het e-mail adres info@catf.lu niet bereikbaar. Dat houdt in dat sinds enige dagen e-mails onbeantwoord blijven. Wanneer de e-mail problematiek is hersteld, zal beantwoording weer worden opgepakt. we adviseren u de website regelmatig te raadplegen. Informatie-update Op dit moment ontvangen we nog dag-dagelijks informatie verzoeken en we benadrukken dat echter … Continued

Update pagina Opheffing Fonds & Moventum S.C.A.

De pagina “Opheffing Fonds” is ge-actualiseerd.   Informatie Op dit moment ontvangen we nog dag-dagelijks informatie verzoeken en we benadrukken dat echter een inhoudelijke beantwoording van uw vragen door CATF niet mogelijk is. De benoemde curator zal binnenkort met een update komen over de huidige situatie. Moventum S.C.A., de fonds-administrateur Aanvullend melden we u dat … Continued

Vakantie sluiting 2020/2021

Afwezigheid gedurende de kerst en nieuwjaar Deze week zijn we niet bereikbaar en gesloten tot 11 januari 2021. Klik hier voor het sluitingsschema 2020 . Wanneer we door sluiting niet bereikbaar zijn, kunt u contact opnemen via e-mail op info@catf.lu, een vervolg op uw bericht zal de volgende werkdag na de periode van afwezigheid worden gegeven.

Benoeming Fonds-Curator

The rechtbank in Luxembourg heeft een Fonds Curator benoemd. BAUM Management is in afwachting van instructies ten aanzien het proces en het communicatie-protocol. Wanneer meer informatie bekend is, dan zal dit worden gedeeld via de website en is het aan de fonds-curaor hoe dit wordt ingevuld. Per 10 December 2020 zijn BAUM Management en de … Continued

Technisch onderhoud catf.lu

De afgelopen dagen heeft er technisch onderhoud aan de website plaatsgevonden. Hierdoor was de website helaas op niet alle platformen goed bereikbaar, ondertussen is alles aangepast en verwerkt en heeft u weer onbeprkt toegang tot alle onderdelen van de informatie over de opheffing van het fonds. Voor meer informatie, zie daarvoor de Nederlandstalige pagina op … Continued