De huidige markten en bronnen van bosbouwrendementen

Hoe werkt de bosbouwmarkt? In de onderstaande paragrafen geven we achtergrondinformatie over de huidige markten en verwachte ontwikkelingen, alsmede een overzicht van de verschillende en unieke bronnen van bosbouwrendementen.

Achtergrondinformatie over huidige teakmarkten

Afrika blijft teak produceren uit plantages, maar de kwaliteit is over het algemeen laag. Latijns-Amerikaanse teakplantages daarentegen zijn sterk aan het uitbreiden en dit zal waarschijnlijk zo doorgaan. Dit sub-continent bevat de meeste gecertificeerde teak wereldwijd (meer dan 75% onder het Forest Stewardship Council (FSC) schema).
Op dit moment is een aantal ‘high-input’-beleggingsmaatschappijen bezig met het herplanten van teak op een relatief grote schaal. Als gevolg hiervan zal een steeds groter deel van de Latijns-Amerikaanse teak waarschijnlijk worden onderscheiden door goed management, wat zich zal vertalen in hoge kwaliteit.

Door het dragen van een gecertificeerd label zal teak uit Latijns-Amerika in staat zijn om toegang te krijgen tot lucratieve internationale markten, die niet open staan voor niet-gecertificeerde teak of ander tropisch hardhout.

De huidige markten voor teak zullen op de middellange en lange termijn waarschijnlijk aanzienlijk wijzigen. Life Cycle Analysis (LCA) technieken moeten teak een concurrentievoordeel geven ten opzichte van andere materialen zoals metaal, steen en kunststoffen. Dit is belangrijk in een wereld die zich steeds meer bewust is van de milieu-impact van (schaarse-)grondstoffen in alle stadia van de productie – van productiebegin tot verwijdering van afvalstoffen.

Teak zal overeind blijven ten opzichte van andere, minder duurzame houtsoorten.

Bronnen van bosbouwopbrengsten

Om bosbouwopbrengsten te begrijpen, is het belangrijk om te begrijpen waaruit die wederkerende opbrengsten bestaan. Bosbouwrendementen worden meestal gerealiseerd door de volgende drie factoren:

(1) Natuurlijke groei
De eerste factor is biologisch natuurlijke boomgroei. Hout is een hernieuwbare bron en zal, mits goed beheerd, in waarde stijgen als het ouder wordt. Bomen groeien in omvang en worden meer waard als ze groeien. Deze niet-financiële bron van rendement is uniek voor de bosbouwactiva omdat de groei zich voortzet, ongeacht macro-economische omstandigheden of de financiële prestaties van de markt. Er zijn niet veel activa of investeringen die deze aanspraak kan maken. Volgens onderzoek, opgesteld door de International Woodland Company (IWC), is natuurlijke boomgroei goed voor ongeveer 65% -75% van de bosbouwopbrengsten.

(2) Macro-economische factoren
De tweede factor is de houtprijsverandering als gevolg van macro-economische factoren, zoals bevolkingsgroei, bouwactiviteit, de rente en het algemene niveau van de economische activiteit. Anders dan de meeste andere natuurlijke grondstoffen, hoeft hout niet aan het einde van een groeiseizoen te worden geoogst. Als de prijs van hout daalt, kan het tijdelijk worden “opgeslagen op de stomp” en zal het blijven groeien en in waarde stijgen. Dit hoeft niets extras te kosten omdat er geen opslagkosten zijn. Door gebruik te maken van de positieve marktomstandigheden, kan het management het rendement van de investering maximaliseren, wat op zijn beurt weer bijdraagt aan een lagere volatiliteit. Het IWC schat dat de houtprijsverandering goed is voor ongeveer 25% -30% van de bosbouwopbrengsten.

(3) Landwaarde
De derde factor is gerelateerd aan de waarde van grond. Meestal behelst de waarde van de grond slechts een zeer klein deel (2% -5%) van de totale bosbouwinvesteringswaarde. Met andere woorden: het draagt meestal het minste bij aan het bosbouwrendement. De grondwaarde heeft een meer vraag en aanbod gerelateerde dynamiek dan hout.

Teak – de hoogwaardige tropische hardhoutsoort

We bespreken Teak binnen de context van de overkoepelende hardhoutmarkt. Ook beschrijven we de leveranciersbasis en de productiviteit hiervan om de totale oogstopbrengst te kunnen inschatten. Omdat teak de enige bewezen hoogwaardige tropische hardhoutsoort is die op plantages succesvol én op relatief grote schaal commercieel geteeld kan worden, zal het op verschillende manieren verbouwd worden: variërend van hoge schaal/ hoge input/ hoge productie industriële plantages op uitstekende gronden tot te lage schaal/ lage input en lage productiviteit op suboptimale sites.

Omdat de vraag naar tropisch hardhout naar verwachting stijgt en natuurlijke bossen naar verwachting niet in deze vraag kunnen voorzien, is het aanleggen van plantages een welkome toevoeging. Teak is de belangrijkste tropische hardhoutsoort en is bekend om zijn uitstekende houtkwaliteit. Het is daarom zeer waarschijnlijk dat teak deze leidende positie als belangrijkste hardhoutsoort in de nabije toekomst zal behouden.

Opbrengsten wereldwijd

Natuurlijke teakbossen beslaan ongeveer 30 miljoen ha. Slechts 16 miljoen ha. daarvan produceren in Myanmar commerciële teak. Voor de toekomst wordt verwacht dat de maximale duurzame levering van teak uit natuurlijke bossen waarschijnlijk ongeveer 400.000 m3 of minder per jaar bedraagt. De totale oppervlakte van teakbossen wereldwijd bedraagt ongeveer 30 miljoen ha en dat gebied neemt geleidelijk in oppervlakte toe.

De totale productie van Myanmar’s natuurlijke bossen bedraagt circa 450.000 m3 (ervan uitgaand dat de jaarlijkse toelaatbare oogst van 400.000 m3 wordt geoogst en een schatting van 50.000 m3 van illegale export naar China wordt geëxporteerd).

De totale opbrengst van teakplantages is ongeveer 9 miljoen m3. Hierbij gaan we uit van een totaal plantageoppervlak van 3 miljoen ha. met een opbrengst van 3m3 per jaar (tegen 0.02815 m3 productie van natuurlijke bossen). De ervaring leert dat een plantage 100 keer zo productief is als natuurlijke bossen. De wereldwijde teakoogst wordt daarom geschat tussen de 9 en 10 miljoen m3.

De kwaliteit van teak

De kwaliteit van de teak die op de markt gebracht wordt is in het algemeen matig tot slecht. De beste kwaliteit teak komt doorgaans uit natuurlijke bossen, hoewel de kwaliteit ook hiervan snel afneemt. Het is niet precies bekend welk gedeelte van de kap aan de thuismarkten geleverd wordt. Dat geldt ook voor het totaalvolume dat aan de internationale markt wordt aangeboden. Het beeld dat hieruit oprijst is er een van versnipperde informatie.

De toekomstige markten zouden heel wel gedreven kunnen worden door een schaarste aan tropisch hardhout; natuurlijke bossen worden schaarser en steeds minder toegankelijk. De vraag naar vervangende materialen – zoals die van plaatjes komen – zal daardoor steeds hoger worden. Om de huidige vraag geheel door plantages te laten voorzien, zal ongeveer 9 miljoen ha. nodig zijn.

De markt voor teamproducten zal de nabije én verre toekomst flink veranderen. De toepassing van LCA-technieken, het openen van de zg. ‘Carbon-trading’-markten en de voortdurende – en waarschijnlijk steeds toenemende – vraag naar gedecertificeerd hout zijn factoren die zeker moeten worden meegewogen.

*BRON: ‘Investing in Timberland: Another Means of Diversification’ by Jeff Mortimer – CFA J.P. Morgan
**BRON: ‘TEAK MARKET CENTRAL AMERICA FOCUS’ by Raymond M. Keogh – Head of Coillte International Teak Unit

Om de hierboven genoemde redenen focust CATF zich voornamelijk op teakplantages. Teakhout heeft aangetoond de beste keuze te zijn voor plantage-omstandigheden.