Achter de login is een aparte pagina ingericht met informatie over de opheffing van het Fonds, de pagina heet “Opheffing Fonds“. Deze pagina is toegankelijk voor unithouders en gewezen unithouders, die een inkoopverzoek hebben ingediend en op de website zijn geregistreerd.

Op basis van de vragen van de afgelopen maanden is er dooor middel van een Vraag en Antwoord getracht de meest voorkomende en terugkerende vragen te beantwoorden. Mocht u vraag er niet tussen staan, dan kunt u nog steeds een bericht sturen aan info@catf.lu en zal op uw specifieke vraag worden ingegaan. 

We adviseren u de website regelmatig te raadplegen. De laatste update is van 11 mei 2020

Comments are closed.