Op dit moment wordt de systeemdatum van de website onjuist weergegeven.

Het onderstaande bericht is op 26 augustus 2021 geplaatst.

 

Informatie-update
De Curator heeft een brief verstuurd, welke achter de login op de pagina Opheffing Fonds is gepubliceerd. In deze brief gaat de Curator in op de
uitvoering aan het besluit van de rechtbank van 10 december 2020 en de verkoop vann de bezittingen van het fonds per 28 juli 2021.

Dit houdt in dat de Curator nu de afwikkeling van de crediteuren op zich neemt en tenslotte een eind-verslag van het fonds opstelt. Hierover zal rapportage plaatsvinden aan de unithouders, crediteuren, de rechter en andere betrokkenen. De termijn van finale afwikkeling is nog niet bekend.


Aanpassing pagina Opheffing Fonds

De pagina Opheffing Fonds is verder aangepast. De pagina is bereibaar achter de login en bevat de nodige informatie en zal verder worden ge-actualiseerd wanneer meer informatie bekend is.


Bereikbaarheid

De e-mail problematiek kan niet meer worden hersteld, hiedoor zijn we per e-mail niet meer bereikbaar. We adviseren u de website regelmatig te raadplegen.

Comments are closed.