Indienen Claim Unithouders
Er zijn meerdere vragen over hoe het proces van het indienen van een claim verloopt in Luxemburg en ook of een unithouder hier actie moet ondernemen. De Curator heeft in januari via haar website melding gemaakt over het proces van het indienen van een claim door een Unithouder, zoals onderstaand is weergegeven..

De curator schrijft in het engels:
“Unitholders/investors’ claims:
Unitholders/investors’ claims are subordinated by law. They are paid only once all creditors’ claims are paid. According to the judgment dated 10th of December 2020, no action is required from the unitholders/investors of CATF. As such, they do not have to file a statement of claim with the Luxembourg Court.   
If an unitholder/investor files a statement of claim with the Luxembourg Court, the official liquidator and the supervisory judge will dispute it and the unitholder/investor will be convened to a hearing with the Luxembourg Court and if the latter concludes that the claim is filed by an unitholder/investor the statement of claim will be rejected.”

Of in het Nederlands
“Unitholders claim:
De vorderingen van unithouders zijn bij wet achtergesteld. Ze worden pas betaald als alle vorderingen van schuldeisers zijn betaald. Volgens de uitspraak van 10 december 2020 is er geen actie vereist van de unithouders van CATF. Als zodanig hoeven zij geen vordering in te dienen bij de Luxemburgse rechtbank.
Als een unithouder een vordering bij de Luxemburgse rechtbank indient, zullen de officiële vereffenaar en de rechter-commissaris deze betwisten en zal de unithouder worden opgeroepen voor een hoorzitting bij de Luxemburgse rechtbank en als deze concludeert dat de vordering is ingediend door een unithouder wordt de vordering afgewezen.”

 

Bereikbaarheid
De e-mail problematiek kan niet meer worden hersteld, hiedoor zijn we per e-mail niet meer bereikbaar. We adviseren u de website van de curator regelmatig te raadplegen.

Comments are closed.