Relevante feiten & cijfers en fondsgegevens

Hier vindt u een overzicht met de meest relevante feiten & cijfers met betrekking tot CATF om u een duidelijk beeld te geven van de fondsgegevens. Lees voor een compleet overzicht van alle fondsgegevens onze Informatie Memorandum.

Neem contact met ons op voor al uw vragen en opmerkingen. Wij leggen graag alle details, risico’s en mogelijkheden uit.

Relevante documenten

Basisinformatie van CATF is te downloaden via onderstaande links.
Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de beheerder of via Öko-Life.

CATF

  • Informatie Memorandum
  • Bestuursregelement

BAUM management

Toezichthouder bevestiging

Referentievaluta

De basisvaluta van CATF is de Amerikaanse dollar.

Termijn van CATF

CATF is gecreëerd voor een beperkte periode tot 15 december 2030.

Initiële aanbod

De inschrijvingsperiode voor de eenheden was van 8 september 2011 om 17:00 tot 31 december 2011 17:00 CET (Central European Time). Op 14 oktober 2011 heeft CATF alle inschrijvingen aanvaard die door de initiatiefnemer van CATF gedaan waren.

Inschrijvingen

Niet meer mogelijk gezien de aanstaande benoeming van de curator

Overdracht van units

Met betrekking tot de overdracht van units wordt verwezen naar paragraaf 4.6 van het Informatie Memorandum en de daarin opgenomen toepasselijke voorwaarden en kosten. CATF noch de beheerder aanvaarden enige aansprakelijkheid met betrekking tot de overdrachtsprijs welke zodanig is overeengekomen tussen de betrokken partijen. De voornoemde prijs is afhankelijk van de verhandelbaarheid van de units en het vraag en aanbod en de bevestiging dat de ‘koper’ van de units bekend is met het feit dat de FCP-SIF zal worden opgeheven.

Waardebepaling

In afwachting van de te benoemen curator zal er (nog) geen waardebepaling plaatsvinden. De te benoemen curator zal dit in haar werkzaamheden meenemen.

NAV-Waarde CATF 2011 – 2016

Fonds Berekening van de NAV Laatst berekende NAV
CATF Jaarlijks 30 juni 2016 11.006
CATF Jaarlijks 30 juni 2015 10.691
CATF Jaarlijks 30 juni 2014 9.50
CATF Jaarlijks 30 juni 2013 9.104379
CATF Jaarlijks 30 juni 2012 8.777139

Verzoek tot inkoop

Niet meer mogelijk gezien de aanstaande benoeming van de curator

Conversies

Conversies met andere fondsen of andere ICB ’s zijn niet toegestaan. Alle bepalingen en voorwaarden die gelden voor inkoop van deelnemingsrechten zijn van overeenkomstige toepassing op de omwisseling van aandelen.

De klassen hebben de volgende kernmerken:

     De klassen hebben de volgende kenmerken   
  ISIN   LU0712792190
  Reuters code   68166261
  Telekurs code   LU0712792190
  Bloomberg   CENAMTM LX
  Lipper code   68166261
  Min.inleg*   Bedrag in(referentievaluta gelijk aan) EUR 125.000
  Min. bedrag voor inschrijving*   Bedrag in(referentievaluta gelijk aan) EUR 125.000
  Min. volgende inschrijving   Bedrag in(referentievaluta gelijk aan) EUR 125.000
  Initiële inschrijvingsprijs   US$10
  Distributie- en marketingbijdrage   na
  Abonnementsbijdrage   na
  Redemption fee   na
  Transfer-bijdrage   Max. 7,50% van het transferbedrag
  Managementbijdrage   Max. 1,40% van het AUM
  Adviesbijdrage   Ingesloten in de managementbijdrage
  Prestatievergoeding beleggingsadviseur   Op basis van Treshold , zie art. 6.5 van het Informatie memorandum
  Distribution of accumulation   Accumulatie