Relevante feiten & cijfers en fondsgegevens

Hier vindt u een overzicht met de meest relevante feiten & cijfers met betrekking tot CATF om u een duidelijk beeld te geven van de fondsgegevens. Lees voor een compleet overzicht van alle fondsgegevens onze Informatie Memorandum.

Neem contact met ons op voor al uw vragen en opmerkingen. Wij leggen graag alle details, risico’s en mogelijkheden uit.

Relevante documenten

Basisinformatie van CATF is te downloaden via onderstaande links.
Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de beheerder of via Öko-Life.

CATF

  • Informatie Memorandum
  • Bestuursregelement

BAUM management

Toezichthouder bevestiging

Referentievaluta

De basisvaluta van CATF is de Amerikaanse dollar.

Termijn van CATF

CATF is gecreëerd voor een beperkte periode tot 15 december 2030.

Initiële aanbod

De inschrijvingsperiode voor de eenheden was van 8 september 2011 om 17:00 tot 31 december 2011 17:00 CET (Central European Time). Op 14 oktober 2011 heeft CATF alle inschrijvingen aanvaard die door de initiatiefnemer van CATF gedaan waren.

Beschikbare klassen van units

De klasse die momenteel beschikbaar is voor inschrijving van de investeerders, is de aandelenklasse met de Amerikaanse dollar als referentievaluta.

Inschrijvingen

CATF is een open-end fonds; beleggers kunnen zich inschrijven op een initiële prijs per eenheid van USD 10 tijdens de intekenperiode of tegen de intrinsieke waarde per eenheid op elke dag dat CATF open staat voor inschrijvingen. De intrinsieke waarde per eenheid zal worden bepaald zoals beschreven in hoofdstuk 5 van het Informatie Memorandum. Aanvragen voor aankoop en overdracht van units kunnen worden ingediend op onderstaande manieren:

(A) (in verband met de inschrijvingen in de eerste intekenperiode) het indienen van een compleet en volledig ingevuld registratieformulier bij de administrateur, te ontvangen door de administrateur voor 12 uur ’s middags Luxemburgse tijd, aan het einde van de intekenperiode. Elk inschrijfverzoek en/of de verschuldigde kosten die met de inschrijving samenhangen en zijn ontvangen na de intekenperiode, zullen worden verwerkt bij de eerst volgende dag van de waardebepaling, om dan tot uitvoering te brengen.

(B) (voor lopende inschrijvingen) door het indienen van een compleet en ingevuld registratieformulier bij de administrateur, te ontvangen door de administrateur voor 12 uur ’s middags Luxemburgse tijd, 5 (vijf) dagen voor de relevante dag van de waardebepaling waarop de inschrijving definitief wordt. Inschrijvingen na voornoemde dag zullen worden verwerkt bij de eerst volgende dag van de waardebepaling; en

(C) overschrijvingen op de rekening van de bewaarder verrekend het volledige inlegbedrag ter hoogte van de inschrijvingsprijs die in overeenstemming met de inschrijving voor de units moet worden betaald, e.e.a op een werkdag, 3 (drie) werkdagen voor de relevante dag van de waardebepaling.

Overdracht van units

Met betrekking tot de overdracht van units wordt verwezen naar paragraaf 4.6 van het Informatie Memorandum en de daarin opgenomen toepasselijke voorwaarden en kosten. CATF noch de beheerder aanvaarden enige aansprakelijkheid met betrekking tot de overdrachtsprijs welke zodanig is overeengekomen tussen de betrokken partijen. De voornoemde prijs is afhankelijk van de verhandelbaarheid van de units en het vraag en aanbod.

Waardebepaling

De beheerder mag naar eigen inzicht aanvullende/additionele dagen vaststellen voor het bepalen van de waarde. Unithouders en beleggers die een verzoek hebben ingediend tot inschrijving of inkoop met betrekking tot units van CATF zullen worden geïnformeerd over de aanvullende waardebepalingdagen door middel van een kennisgeving.

Onder verwijzing naar paragraaf 6.2. van het Informatie Memorandum zal de netto vermogenswaarde per unit normaliter beschikbaar worden gesteld aan de beleggers binnen 15 werkdagen na de dag van de waardebepaling en ten laatste voor de volgende dag van de waardebepaling. Deze beschikbaarstelling zal plaatsvinden ten kantore van de administrateur.

Fonds Berekening van de NAV Laatst berekende NAV
CATF Jaarlijks 30 juni 2016 11.006
CATF Jaarlijks 30 juni 2015 10.691
CATF Jaarlijks 30 juni 2014 9.50
CATF Jaarlijks 30 juni 2013 9.104379
CATF Jaarlijks 30 juni 2012 8.777139

Verzoek tot inkoop

Elke dag van de waardepaling zal een inkoopdag zijn. Verzoeken tot inkoop mogen worden ingediend op elke inkoopdag in overeenstemming met paragraaf 4.4.2. van het Informatie Memorandum. Alle verzoeken tot inkoop moeten schriftelijk en ten minste 1 maand voorafgaand aan de datum van de waardebepaling worden ingediend bij de administrateur. De in aanmerking komende inkoopverzoeken op de Inkoopdag zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden:

  • Unithouders zijn gehouden en gebonden aan een lock up periode van 1 jaar na de inschrijving;
  • Het is unithouders toegestaan om verzoeken tot inkoop (volledig of gedeeltelijk) in te dienen rekeninghoudend met de lock up periode van 1 jaar en de volgende inkoopkosten:
  • Jaar 2015- 5% van opbrengst van de inkoop
  • Jaar 2016: geen inkoopkosten zullen in rekening worden gebracht.

De waarde van de inkoop zal in beginsel binnen vijf dagen na de vaststelling en publicatie van de netto vermogenswaarde met betrekking tot betreffende Inkoopdag worden betaald.

Unithouders en toekomstige unithouders worden gewezen op het feit dat de voorwaarden van het Informatie Memorandum zorgvuldig gelezen dient te worden. De beheerder kan niet worden gedwongen om een verzoek tot inkoop in behandeling te nemen. De unithouder dient zich bewust te zijn van het langdurige financiële risico dat gepaard gaat met een dergelijke belegging en met het feit dat de de inkoop tegen verschillende netto vermogenswaarde kan plaatsvinden.

In aanvulling op het voorgaande, inkoopverzoeken kunnen verspreid over verschillende inkoopdagen worden verwerkt.

Conversies

Conversies met andere fondsen of andere ICB ’s zijn niet toegestaan. Alle bepalingen en voorwaarden die gelden voor inkoop van deelnemingsrechten zijn van overeenkomstige toepassing op de omwisseling van aandelen.

De klassen hebben de volgende kernmerken:

     De klassen hebben de volgende kenmerken   
  ISIN   LU0712792190
  Reuters code   68166261
  Telekurs code   LU0712792190
  Bloomberg   CENAMTM LX
  Lipper code   68166261
  Min.inleg*   Bedrag in(referentievaluta gelijk aan) EUR 125.000
  Min. bedrag voor inschrijving*   Bedrag in(referentievaluta gelijk aan) EUR 125.000
  Min. volgende inschrijving   Bedrag in(referentievaluta gelijk aan) EUR 125.000
  Initiële inschrijvingsprijs   US$10
  Distributie- en marketingbijdrage   na
  Abonnementsbijdrage   na
  Redemption fee   Zie bovenstaande sectie
  Transfer-bijdrage   Max. 7,50% van het transferbedrag
  Managementbijdrage   Max. 1,40% van het AUM
  Adviesbijdrage   Ingesloten in de managementbijdrage
  Prestatievergoeding beleggingsadviseur   Op basis van Treshold , zie art. 6.5 van het Informatie memorandum
  Distribution of accumulation   Accumulatie