CATF: een bosbouwfonds met USD 202 Mio in activa

CATF beheert meer dan 6.200 hectare grond, waarvan meer dan 3.701 hectare gecultiveerd en verdeeld over meer dan 117 boerderijen in verschillende regio’s van Costa Rica. Met plantjaren tussen 2001 en 2014 en de geplande eerste grote houtkap vindt plaats in 2016.

De belangrijkste doelstelling van CATF is om unithouders een aantrekkelijk lange termijn totaalrendement te geven in de vorm van inkomsten en vermogensgroei op lange termijn, door te beleggen in een portefeuille van gediversifieerde teakhoutactiva.

De activa van CATF worden belegd in heel Costa Rica, een opkomende teakhout beleggingsmarkt met een positieve winstverwachting.

De keuze voor Costa Rica heeft verschillende voordelen voor beleggers. Costa Rica heeft een verscheidenheid aan weertypen. De laaglanden zijn warm met in veel gevallen een duidelijk nat en een droog seizoen. Het klimaat lijkt sterk op dat van de oorspronkelijke habitat van teak. De teakhoutbomen groeien sterk op de vruchtbare bodems van Costa Rica. Orkanen zijn er zeldzaam omdat deze normaliter in het noordoosten ontstaan en doorgaans eerst over Nicaragua trekken voordat ze Costa Rica bereiken.

Beleggingen zullen (in)direct worden gehouden door het fonds en kunnen worden gestructureerd via Costa Ricaanse trustmaatschappijen die het land, waar de teakhout bomen worden geplant, in eigendom houden.
Beleggingen zullen in afwachting van investeringskansen voor CATF naar eigen inzicht van de beheerder worden gedaan door middel van het gebruik van eigen vermogen of semi eigen vermogensinstrumenten (of een variant daarop).

Geografie

De plantages liggen in Costa Rica en zijn verdeeld over meer dan 117 boerderijen in het Noorden en Westen van het land. Ze liggen in vier verschillende regio’s met wisselende oceaaninvloeden. Omdat de boerderijen geen onderlinge relatie hebben is de invloed van natuur- en milieurampen op de volledige portfolio beperkt. Alle 117 boerderijen hebben bovendien een laag risico op dergelijke rampen (meestal minder dan 30 procent). De bijgevoegde kaart laat de verdeling van de boerderijen zien.

Costa Rica is zo’n 51.100 vierkante kilometer groot; ter vergelijking – Nederland heeft een oppervlakte van 41.526 vierkante kilometer, Luxemburg telt 2.586 vierkante kilometer.

De teakhoutboom

De teakhoutboom (Tectona Grandis) is een grote loofboom met een grote kroon en rechte cilindrische stam die onder gunstige condities tot 25 meter lang kan worden. De boom groeit in India, Myanmar, Thailand en Laos (Keogh, 1987). De boom overleeft in zowel vochtige als droge grond tot 1.000 meter boven zeeniveau. Het maakt vaak deel uit van gemengde bossen. De boom gedijt het beste in gebieden met 1.250 tot 3.750 millimeter neerslag per jaar en een minimumtemperatuur tussen 13,2 en 17,2 graden Celsius en een maximum tussen 39,2 en 43,2 graden Celsius. De boom groeit tegenwoordig in bijna alle tropische bosgebieden in de wereld (Pandey, 2000).

Belangrijk voor het verbouwen van teakhoutbomen is dat ze niet onderworpen zijn aan kapwetgeving in Costa Rica omdat het geen deel uitmaakt van de originele vegetatie.

Teak is een brandwerende houtsoort met een dikke schors, vergelijkbaar met tropische dennen als Pinus Caribaea en Pinus Oocarpa. Jonge bomen zijn al brandwerend wanneer ze een lengte hebben vanaf 8 tot 10 meter en een diameter van 10 tot 15 centimeter (Centeno, 2004). Deze eigenschap van brandwerendheid is een belangrijke voordeel in teak-management en kan een belangrijke factor zijn in de overweging om in bosbouw te investeren.

In het algemeen is de boom na drie jaar sterk genoeg om onder normale omstandigheden uit zichzelf te blijven staan. Na ongeveer tien jaar is de boom zo sterk dat deze zelfs tegen de meeste zware stormen bestand is.

Teakhoutbomen kunnen goed tegen droogte (Parco, 2010), vooral oudere bomen met sterk ontwikkelde wortels die in staat zijn hun bladeren te verliezen. Jongere bomen zijn gevoeliger (Rajesh, 2003). Desondanks is het risico van verdroging beperkt als plantages naar behoren onderhouden worden.

Jongere bomen zijn heel gemakkelijk te transporteren; wat verklaart dat lokale bewoners de bomen zo nu en dan gebruiken voor eigen doeleinden. Door de beperkte waarde van jonge bomen, is de schade in de meeste van deze gevallen te overzien.

Oudere bomen hebben doorgaans een hogere waarde, maar zijn niet gemakkelijk zonder professionele voorzieningen te transporteren. Het materiaal dat nodig is voor de verhuizing trekt bovendien veel aandacht.

TEAK_illustratiess_CATF_web

Beheer van de plantages

Het fonds omvat meer dan 6.200 hectare grond waarvan ongeveer 3.701 hectare met teakhoutbomen beplant is. Jonge bomen (vooral die van 3 jaar en jonger) zijn gevoeliger voor bovengenoemde risicofactoren; de plantages variëren in leeftijd waardoor het risico gespreid wordt. Het management van CATF loopt vooraan in nieuwe teak plantage-managementtechnieken en heeft de verbouwrotatie geoptimaliseerd.

Geïmplementeerde kennis heeft geleid tot kortere omloop en vernieuwde kiemtechniek.

Door het gebruik van overgebleven stammen van geoogste teakbomen bij het kiemen wordt de groeicyclus versneld en de kosten hiervoor beperkt. Het rendement op de investering is hierdoor hoog.