Duurzaam lange termijn totaalrendement

Het Central American Timber Fund (CATF) opereert zelfstandig. De portefeuille van de activa wordt exclusief geïnvesteerd ten bate van CATF. Het fonds is opgezet voor een beperkte periode en zal eindigen op 15 december 2030, tenzij de laatste kappen nog niet heeft plaatsgevonden of zodra CATF is ontbonden.

Onze belangrijkste doelstelling

De belangrijkste doelstelling van CATF is om haar aandeelhouders een aantrekkelijk en duurzaam lange-termijn totaalrendement te geven, in de vorm van kapitaal op lange termijn, door te beleggen in een portefeuille van gediversifieerde hout-activa met behoud van natuur en milieu. Tegelijkertijd worden voordelen voor de lokale bevolking gecreëerd.

Gespreide portefeuille

CATF is gericht op het onderhouden en opbouwen van een gespreide portefeuille van houtplantages in Latijns-Amerika, met een focus op Costa Rica. CATF richt nieuwe plantages op en ontwikkelt bestaande plantages.
Het fonds werkt nauw samen met lokale en internationale dienstverleners.

Biologische groei

Het grootste deel van het rendement uit bosbouw komt van de bomen zelf. Het wordt gedreven door biologische groei en houtprijzen. Biologische boomgroei genereert een grotendeels consistent, absolute inkomstenbron. Door boomgroei neemt het volume hout ieder jaar toe, wat leidt tot hogere inkomsten per oppervlak. De groeicijfers variëren vaak aangezien de groei deels afhankelijk is van de boomsoorten en het klimaat.

Directe en indirecte beleggingen

CATF zal directe en indirecte investeringen doen om de meeste grond en de bomen die hierop gebouwd zijn in bezit te krijgen.

Gerichte Internal Rate of Return (‘IRR’)

CATF wil een IRR bereiken (na aftrek van kosten, belastingen en lasten) van 7 (zeven) procent per jaar gedurende de looptijd van het fonds. Het beheer kan echter niet garanderen dat de beoogde netto IRR daadwerkelijk bereikt wordt. Door leeftijdsdiversificatie en het actieve beheer van houtactiva worden de inkomsten van CATF in evenwicht gebracht om zo een positieve kasstroom te genereren en het doel van vermogensgroei te bewerkstelligen.

De algemene doelstelling van CATF is om de aandeelhouderwaarde te optimaliseren. CATF zal primair houtinvesteringen aangaan waarbij het steeds een controlerend belang van 100 (honderd) procent nastreeft.

CATF kan de het uitgezette beleid en de doelstellingen niet garanderen. Als bijgevolg kan de intrinsieke waarde stijgen of dalen; het rendement kan positief of negatief uitpakken.