Transparant en overzichtelijk

Wij streven er naar om alle (potentiële) aandeelhouders volledig te informeren over de risico’s en de organisatie van CATF. In deze paragraaf geven wij een overzicht van de verschillende vergoedingen en de kosten die voldaan worden uit het vermogen van CATF. Lees de volledige Information Memorandum voor meer informatie of neem contact met ons op.

Operationele kosten (Afdeling 6 van de Information Memorandum)

Deze omvatten (onder andere): vergoedingen verschuldigd aan de beheerder en uitgaven aan de bewaarder, de administrateur, de distributeurs, alle belastingen verbonden aan de activa en de inkomsten verbonden aan de kosten en uitgaven voor de voorbereiding en het drukken van geschreven bevestigingen van units, en andere kosten en uitgaven verbonden aan de taken en werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van CATF.

Kosten voor voorbereiding en lancering van CATF

Kosten verbonden aan de oprichting van CATF, inclusief de kosten voor de voorbereiding en de publicatie van het Information Memorandum, evenals belastingen, BTW en andere publicatiekosten.

Vergoedingen aan de beheerder

Tenzij anders vermeld in het Information Memorandum, heeft de beheerder recht op een vergoeding uit de netto-activa van CATF. Deze wordt betaald aan het einde van elk kwartaal.

Vergoedingen aan de bewaarder

De bewaarder heeft recht op een vergoeding en provisie uit de netto-activa van CATF in overeenstemming met de bewaardersovereenkomst. Deze vergoeding maakt voor de duidelijkheid geen deel uit van het beheerderskosten.

Vergoeding van de administrateur

De administrateur, in zijn hoedanigheid als registeragent, transferagent en domicilieagent van CATF hebben recht op een maandelijkse vergoeding uit het vermogen van CATF die aan het eind van elk kwartaal wordt uitgekeerd.

Variabele beloning

De beleggingsadviseur heeft recht op een performance fee voor zijn werkzaamheden voor CATF. Deze wordt beschreven in paragraaf 6.5 van het Information Memorandum.