Docent bedrijfseconomie bij Helicon Opleidingen.

Tevens voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad Helicon Opleidingen.

Deze organisatie telt ruim 800 medewerkers en bijna 10.000 deelnemers.

 

Wie is Cor van Erp?

Mild, ordelijk en autonoom.

Sociaal bewogen en maatschappelijk betrokken persoon. Hoe komt dat tot uiting? Keuze voor de zwakkeren in de samenleving. Mensen die moeilijk voor zichzelf op kunnen komen hebben hulp en steun nodig. Die steun wil ik geven. Ben lid van de Socialistische Partij (SP) en gemeenteraadslid voor die partij in Bernheze.

Om de belangen adequaat te behartigen van de Unithouders van CATF heb ik in 2011 het PUC (Platform Unithouders CATF) opgericht. Dit Platform telt inmiddels bijna 150 leden. Als voorzitter, naast 4 collega bestuursleden, van dit Platform hebben wij inmiddels menig stevig overleg kunnen voeren met het management van BAUM S.à r.l. Luxemburg, op de Nederlandse vestiging aan de Witte Kruislaan te Hilversum.

Ook uit mijn maatschappelijke betrokkenheid zich door een voorzitterschap van de plaatselijke Handbalclub. Tevens aanjager van diverse initiatieven in het plaatselijke cultureel centrum (lokaal carnaval, Politiek café BRUG, POPkwis en de Hisse TOP100).

 

Waarom stelt u zich kandidaat voor de SAC verkiezingen?

Zelf ben ik unithouder met ruim 6.300 units.

De SAC is een belangrijk orgaan in de behartiging van de belangen van de unithouders. Vanuit de SAC kan helder en transparant naar de unithouders gecommuniceerd worden. Dit o.a. omtrent recente ontwikkelingen binnen de bosbouw in Costa Rica. Vooral het goed communiceren naar unithouder vormt voor mij een speerpunt.