Bosbouw, een aantrekkelijke en solide investering

Investeringen in de bosbouwmarkt kunnen een unieke, solide en duurzame belegging zijn. Lees alles over de voordelen die de bosbouwmarkt u kan bieden. 

Lage volatiliteit

Hout heeft doorgaans een stabiele prijs op lange termijn. Een investering in hout is eerder vergelijkbaar met een vast inkomen dan met een investering in aandelen. De biologische- en investeringscycli zijn stabiel en voorspelbaar. Als de prijs van hout laag is, kunnen houtinvesteringen aangehouden worden tot de prijs zich tot een gunstiger niveau ontwikkeld heeft. Een gespreide investeringsportefeuille met daarin aandelen in hout, laten een geleidelijke groei aan rendement zien waardoor het totale risico in de portefeuille verminderd wordt.

Voordelen spreiding

In aanvulling op de aantrekkelijke risico gecorrigeerde rendementen en de lage beweeglijkheid, hebben beleggingen in hout weinig correlatie/samenhang met andere beleggingscategorieën. Het combineren van hout in een goed gespreide portefeuille kan leiden tot een efficiënte/ solide portefeuille (hoger rendement, lager risico). Er is een positieve correlatie tussen hout opbrengsten en inflatie. Tot op zekere hoogte bieden beleggingen in hout een dekking tegen inflatie.

Verbeterde rendementen

Het totale rendement wordt aangestuwd door de biologische groei van het hout evenals de ontwikkeling in hogere productklassen. Met de juiste acquisitie, actief beheer en aanleg kan het rendement worden verbeterd.

Gunstige vraag en aanbod

Historisch gezien loopt de vraag naar houtproducten parallel met de wereldwijde bevolkingsgroei en blijft groeien. De wereldbevolking zal naar verwachting 41% stijgen in het jaar 2050. Daarnaast blijft het aanbod van teak ook steken. Deze gunstige vraag en aanbod omstandigheden kunnen een positief effect hebben op het rendement.

Flexibele oogsten

Een boom hoeft niet geoogst te worden op een bepaald moment. Tijdens lage prijzen, kan de oogst worden uitgesteld tot het moment waarop de prijs zich weer omhoog ontwikkeld heeft.

Liquiditeit

Hoewel houtinvesteringen relatief weinig liquide zijn, kunnen beleggingen gemakkelijk omgezet worden in een liquide vorm.

Spreiding

Zoals eerder vermeld, het rendement van hout heeft een lage correlatie/ samenhang met aandelen en een extreem lage correlatie met vastrentende instrumenten. Het heeft tevens een positieve correlatie met inflatie. Het aangehouden hout biedt beleggers, als gevolg van het voornoemde, een soort van dekking tegen dalende markten en inflatie.

Verantwoordelijkheid voor het milieu

Hout is een hernieuwbare natuurlijke hulpbron die bijdraagt aan schone lucht, schoon water, ontwikkeling van leefgebieden en beperking van koolstof in de lucht. Daarnaast garandeert inzet van houtplantages het behoud van natuurlijke bosgebieden voor toekomstige generaties.