Gisteren zijn tijdens de SAC-vergadering de voorlopige jaarcijfers 2015 van CATF gepresenteerd en wij menen dat een tussenbericht nu op zijn plaats is. EY (voorheen Ernst & Young) moet de 2015 cijfers nog wel formeel vaststellen en van een handtekening voorzien.

De voorlopige NAV per unit zal naar verwachting uitkomen op US$10.68 bij een fondsvermogen van US$ 202 Mio. Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de afgelopen jaren weer.

Screen Shot 2015-12-16 at 15.34.54

De tabel laat zien dat de bosbouwopstanden gestegen zijn naar US$ 590Mio. Na de omvorming van Terra Vitalis naar CATF en de voorziening voor SDLT (zie jaarverslag 2013) was CATF gewaardeerd op US$ 331 Mio. Met het beleid dat BAUM de afgelopen jaren heeft ingezet, is de waarde gestegen tot US$ 590 Mio. Daarmee blijkt dat collectief beheer en specifiek onderhoud de basis is van succes. Ook de aanleg van nieuwe plantages draagt bij aan deze ontwikkeling. Wij merken daarbij op dat deze nieuwe plantages conservatief gewaardeerd zijn (zie tevens jaarverslag 2014). Dit biedt een goede basis voor de toekomstige waardeontwikkeling van de bosbouwopstanden. De NAV per unit is voorzien op US$10.68. Daarmee is de unitwaarde van CATF de afgelopen vier jaar met circa 22% gestegen.

De jaarcijfers worden in de bestuursvergadering van januari 2016 geratificeerd. In de tweede helft van januari verwachten wij u verder te kunnen informeren over de NAV, het fondsvermogen alsook de inkoopverzoeken. Tijdens de beleggersdag in februari 2016 gaan we uitgebreid in op de ontwikkeling van de plantages, het kwaliteitsverschil tussen de jonge en oudere plantages, het inkoopproces 2015 en de toekomstige ontwikkelingen.

Comments are closed.