Nieuwe SAC leden zijn bekend

De verkiezingen voor de twee nieuwe SAC-Leden is achter de rug. Dit jaar werden er maar liefst twee nieuwe kandidaten gezocht voor de SAC. De unithouders van CATF waren ook dit jaar weer erg betrokken bij de SAC-verkiezing, de opkomst was hoger dan voorgaande jaren! De SAC bedankt u voor uw betrokkenheid bij CATF. De … Continued

SAC Verkiezingen

Wij nodigen u van harte uit uzelf verkiesbaar te stellen voor de SAC-positie. In het kandidaatsprofiel worden de voorwaarden beschreven. Alleen geregistreerde unithouders kunnen zich kandidaat stellen en deelnemen aan de SAC-verkiezingen. Aanmelden kan via het daarvoor bestemde formulier wat te vinden is onder “SAC” nadat u ingelogd ben.

Wat doen de SAC leden?

Hoewel de SAC 4 of 5 keer per jaar bij elkaar komt, vergt iedere vergadering een ruime voorbereiding. De SAC heeft immers invloed op nagenoeg ieder onderdeel van het beleid van het fonds. U kunt de gehele News Flash lezen nadat u ben ingelogd.

News Flash: CATF ontmoet unithouders

Op zaterdag 20 februari was de jaarlijkse CATF beleggersdag, waarbij Bas Dijkman (CEO van BAUM Management) en andere sprekers alle aanwezigen hebben bijgepraat over CATF. U kunt het verslag hierover nalezen als u bent ingelogd.

Beleggersdag 2016 een succes!

Bas Dijkman bedankt alle bezoekers van CATF beleggers dag te Utrecht voor hun komst en de vele positieve reacties op deze dag. Binnenkort is er op de website van CATF achter de klanten log-in een sfeer impressie en een videoverslag te zien.

Beleggersdag 2016

Bas Dijkman, CEO BAUM Management S.à r.l. nodigt de klanten van het Central American Timber Fund uit voor de Beleggersdag 2016 in de Jaarbeurs Utrecht. Op deze dag zal Bas Dijkman de unithouders middels een aantal presentaties op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen van CATF en BAUM. De Beleggersdag is een gesloten bijeenkomst. Voor meer informatie en … Continued

Voorlopige jaarcijfers 2015

Gisteren zijn tijdens de SAC-vergadering de voorlopige jaarcijfers 2015 van CATF gepresenteerd en wij menen dat een tussenbericht nu op zijn plaats is. EY (voorheen Ernst & Young) moet de 2015 cijfers nog wel formeel vaststellen en van een handtekening voorzien. De voorlopige NAV per unit zal naar verwachting uitkomen op US$10.68 bij een fondsvermogen … Continued

Schikking tussen CATF en Terra Vitalis

De verscheidene disputen tussen CATF, het voormalig bestuur van Stichting Terra Vitalis en Alfheim & Co. (de voormalige investment advisor van CATF), die ontstaan zijn in 2012 en die genoemd zijn in meerdere nieuwsberichten aan unithouders van CATF, zijn voor alle partijen op een bevredigende wijze geschikt. Als onderdeel van de schikking zijn alle betrokken … Continued

Nieuwe bewaarbank

Per 1 juli 2015 is de nieuwe bewaarbank van het Fonds: Banque de Patrimoines Privés S.A. 30, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg Phone: 00 352 27 207 1 Website:www.banquedepatrimoinesprives.com Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, gelieve die te richten tot: info@baummanagement.lu.